Zaznacz stronę

Rzemieślnik wrocławski –  reportaż fotograficzny o rzemieślnikach z Nadodrza 

0Rzemiosło utożsamiane jest z dawną epoką wytwarzania przedmiotów. Mistrzowie pracujący w zakładach od dziesiątków lat pełnią bardzo ważną rolę w lokalnej społeczności. Nadodrze –  dzielnica Wrocławia – jest przestrzenią która korzysta z tradycji rzemiosła. Nie brakuje tu wytwórców funkcjonujących z pokolenia na pokolenie, podtrzymujących rodzinne dziedzictwo. Tajemnice fachu i rękodzieła są zgłębiane także wśród młodych przedsiębiorców zainspirowanych do wskrzeszania tradycji. Wśród twórców Nadodrza zauważamy rozmaite kierunki działalności i twórczości.

Reportaże wykonywano od stycznia do grudnia 2022 roku, z podziałem na następujące kategorie:

  1. Ceramika
  2. Tapicerstwo
  3. Ramiarstwo
  4. Piekarnictwo
  5. Pieczątkarstwo
  6. Malarstwo
  7. Fotografia
  8. Produkcja

W projekcie zestawiono ze sobą rzemiosło z perspektywy różnych pokoleń –  twórczości tradycyjnej, oraz współczesnej. Wykonano 16 reportaży fotograficznych w formie porównania tradycyjnych pracowni rzemieślniczych wraz z nowopowstałymi zakładami, eksponując 8 par rzemieślników. W każdej z nich zostały zestawione klasyczne rzemieślnictwo oraz nowoczesny zakład. Pokazano zależności i kontrasty pomiędzy dwoma pokoleniami rzemieślników. 

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.